Post Codes
Post CodeNumber of SalesAverage Sale Price
SW1V 1AA 38 £680,533
SW1V 1AG 28 £871,060
SW1V 1AJ 3 £126,413
SW1V 1AU 1 £1,099,467
SW1V 1BP 16 £354,800
SW1V 1BS 5 £539,343
SW1V 1DE 4 £964,815
SW1V 1DN 6 £429,233
SW1V 1DP 1 £1,036,219
SW1V 1DU 1 £524,812
SW1V 1DW 8 £213,803
SW1V 1DX 1 £393,760
SW1V 1ER 40 £724,376
SW1V 1HN 11 £1,053,735
SW1V 1HR 1 £774,335
SW1V 1HS 14 £797,959
SW1V 1JB 1 £964,038
SW1V 1JE 3 £856,796
SW1V 1JF 7 £1,106,093
SW1V 1JG 1 £200,601
SW1V 1JJ 79 £783,485
SW1V 1JQ 2 £1,243,394
SW1V 1JZ 2 £194,271
SW1V 1NP 35 £866,565
SW1V 1NS 18 £881,164
SW1V 1NZ 10 £682,490
SW1V 1PB 16 £521,652
SW1V 1PH 14 £1,759,899
SW1V 1PJ 31 £1,099,373
SW1V 1PP 10 £867,532
SW1V 1QB 1 £2,519,184
SW1V 1QD 1 £478,493
SW1V 1QH 4 £873,485
SW1V 1QJ 11 £1,021,804
SW1V 1QL 7 £680,921
SW1V 1QN 20 £1,203,996
SW1V 1QP 2 £1,098,638
SW1V 1QR 5 £728,640
SW1V 1QS 3 £457,111
SW1V 1QT 5 £336,023
SW1V 1QW 2 £1,437,244
SW1V 1RB 4 £553,401
SW1V 1RG 9 £634,841
SW1V 1RP 11 £670,692
SW1V 1RR 57 £647,906
SW1V 1RX 7 £423,471
SW1V 1RZ 10 £560,692
SW1V 1SB 9 £619,997
SW1V 1SD 12 £783,577
SW1V 1SH 8 £505,167
SW1V 1SN 6 £399,178
SW1V 1SW 7 £707,645
SW1V 1TA 1 £305,956
SW1V 1TD 2 £360,727
SW1V 1TE 2 £306,261
SW1V 1TG 2 £373,321
SW1V 1TJ 2 £432,606
SW1V 1TL 2 £382,313
SW1V 1TN 1 £393,384
SW1V 2AA 38 £1,056,113
SW1V 2AB 30 £1,431,074
SW1V 2AD 19 £1,161,122
SW1V 2AJ 33 £1,517,666
SW1V 2AL 31 £1,271,423
SW1V 2AR 43 £651,770
SW1V 2BE 6 £597,300
SW1V 2BG 18 £580,655
SW1V 2BH 41 £451,844
SW1V 2BJ 54 £576,929
SW1V 2BL 35 £570,174
SW1V 2BP 17 £500,381
SW1V 2BQ 13 £679,335
SW1V 2DA 9 £618,561
SW1V 2DB 62 £594,646
SW1V 2DH 5 £718,727
SW1V 2DJ 3 £1,060,257
SW1V 2DL 6 £1,010,750
SW1V 2DN 84 £768,455
SW1V 2DP 1 £172,957
SW1V 2DS 5 £1,173,654
SW1V 2DU 4 £601,736
SW1V 2DX 14 £597,853
SW1V 2DY 14 £798,870
SW1V 2DZ 4 £1,077,598
SW1V 2EA 6 £584,520
SW1V 2EH 2 £435,035
SW1V 2EJ 5 £415,631
SW1V 2EL 12 £776,008
SW1V 2EN 7 £1,459,601
SW1V 2ER 27 £578,861
SW1V 2ES 3 £527,761
SW1V 2EU 24 £641,701
SW1V 2EX 42 £766,191
SW1V 2EY 3 £455,625
SW1V 2HA 3 £1,353,106
SW1V 2HB 4 £964,935
SW1V 2HF 12 £669,367
SW1V 2HJ 15 £626,834
SW1V 2HL 11 £784,284
SW1V 2HN 9 £836,652
SW1V 2HP 38 £760,475
SW1V 2HS 10 £807,265
SW1V 2HT 10 £761,306
SW1V 2HU 6 £601,892
SW1V 2HW 23 £843,093
SW1V 2HX 54 £776,440
SW1V 2JD 3 £767,380
SW1V 2JS 1 £436,361
SW1V 2LB 1 £265,510
SW1V 2LD 10 £471,196
SW1V 2LE 23 £524,177
SW1V 2LF 21 £338,608
SW1V 2LL 2 £805,807
SW1V 2LN 10 £1,493,449
SW1V 2LP 7 £672,144
SW1V 2LS 4 £469,853
SW1V 2LT 5 £445,206
SW1V 2LU 16 £593,263
SW1V 2LX 6 £1,597,272
SW1V 2LY 5 £545,973
SW1V 2NA 22 £707,703
SW1V 2NB 10 £866,721
SW1V 2ND 14 £674,229
SW1V 2NE 25 £514,819
SW1V 2NF 14 £455,719
SW1V 2NG 5 £347,622
SW1V 2NH 5 £737,872
SW1V 2NL 26 £960,188
SW1V 2NN 13 £408,760
SW1V 2NP 24 £540,277
SW1V 2NR 5 £2,129,262
SW1V 2NS 25 £1,118,163
SW1V 2NT 3 £1,089,671
SW1V 2NU 5 £664,154
SW1V 2NX 12 £783,507
SW1V 2NY 12 £699,239
SW1V 2NZ 6 £657,220
SW1V 2PB 3 £604,077
SW1V 2PD 2 £1,010,488
SW1V 2PE 3 £508,452
SW1V 2PW 45 £529,252
SW1V 2PX 8 £348,651
SW1V 2QE 9 £459,690
SW1V 2QF 4 £596,007
SW1V 2QP 20 £373,947
SW1V 2QR 4 £463,894
SW1V 2QS 7 £361,028
SW1V 2QT 9 £416,614
SW1V 2RA 1 £462,990
SW1V 2RD 75 £682,756
SW1V 2RG 17 £847,100
SW1V 2SD 4 £765,843
SW1V 2SP 13 £408,689
SW1V 2SR 12 £357,809
SW1V 2SU 17 £338,466
SW1V 2SW 8 £405,460
SW1V 2SX 5 £295,439
SW1V 2TG 19 £386,206
SW1V 2TH 27 £286,377
SW1V 2TQ 13 £275,460
SW1V 3AB 11 £337,234
SW1V 3AD 10 £345,243
SW1V 3AE 6 £697,396
SW1V 3AF 12 £331,953
SW1V 3AH 6 £261,027
SW1V 3AQ 11 £362,376
SW1V 3AS 3 £500,596
SW1V 3AU 24 £625,334
SW1V 3AX 38 £520,587
SW1V 3AY 29 £507,835
SW1V 3BA 10 £239,347
SW1V 3BB 9 £307,583
SW1V 3BD 10 £265,399
SW1V 3BE 14 £328,413
SW1V 3BG 8 £272,519
SW1V 3BH 12 £268,114
SW1V 3BJ 15 £322,151
SW1V 3BP 18 £323,802
SW1V 3BQ 11 £330,500
SW1V 3BS 3 £228,191
SW1V 3BT 1 £207,493
SW1V 3BU 14 £357,753
SW1V 3BX 7 £338,398
SW1V 3BY 23 £347,833
SW1V 3BZ 13 £351,134
SW1V 3DA 2 £679,002
SW1V 3DG 4 £252,201
SW1V 3DH 3 £342,679
SW1V 3DJ 3 £226,801
SW1V 3DL 3 £390,108
SW1V 3DN 4 £364,094
SW1V 3DP 14 £345,814
SW1V 3DQ 7 £239,474
SW1V 3DR 5 £256,954
SW1V 3DS 21 £325,983
SW1V 3DT 11 £335,118
SW1V 3DW 23 £364,091
SW1V 3DY 6 £466,995
SW1V 3DZ 35 £537,143
SW1V 3EB 7 £509,737
SW1V 3ED 8 £421,132
SW1V 3EE 1 £456,160
SW1V 3EG 9 £420,283
SW1V 3EL 19 £349,749
SW1V 3EP 20 £396,297
SW1V 3EQ 4 £446,152
SW1V 3ER 17 £380,733
SW1V 3ES 6 £366,708
SW1V 3ET 7 £390,852
SW1V 3EX 11 £408,045
SW1V 3EY 14 £552,994
SW1V 3HH 3 £1,538,862
SW1V 3HJ 1 £1,417,669
SW1V 3HL 2 £1,197,894
SW1V 3HN 15 £365,392
SW1V 3HQ 16 £381,160
SW1V 3HS 9 £347,841
SW1V 3HU 10 £372,898
SW1V 3HW 12 £332,902
SW1V 3HX 4 £366,304
SW1V 3HY 9 £336,440
SW1V 3HZ 10 £354,255
SW1V 3JA 9 £322,035
SW1V 3JD 13 £328,775
SW1V 3JE 16 £359,137
SW1V 3JL 86 £1,578,513
SW1V 3JN 26 £678,221
SW1V 3JS 16 £1,553,800
SW1V 3JU 34 £1,080,133
SW1V 3JY 76 £1,298,528
SW1V 3LD 3 £476,095
SW1V 3LE 5 £386,964
SW1V 3LF 12 £403,403
SW1V 3LG 3 £1,013,928
SW1V 3LP 2 £301,167
SW1V 3NY 1 £304,210
SW1V 3PH 1 £298,125
SW1V 3QN 49 £710,161
SW1V 3QP 50 £960,980
SW1V 3QT 26 £745,863
SW1V 3QU 22 £368,124
SW1V 3QW 25 £991,913
SW1V 3QX 28 £1,195,798
SW1V 3QY 22 £759,766
SW1V 3RY 45 £400,460
SW1V 3RZ 16 £968,709
SW1V 3SB 18 £1,837,768
SW1V 3SD 4 £1,768,016
SW1V 3SE 2 £1,375,192
SW1V 3SG 1 £1,290,814
SW1V 3SN 27 £1,448,842
SW1V 4AA 2 £1,381,097
SW1V 4AB 3 £2,225,135
SW1V 4AD 5 £1,712,023
SW1V 4AE 3 £1,768,320
SW1V 4AF 4 £1,674,180
SW1V 4AG 11 £711,534
SW1V 4AH 15 £790,883
SW1V 4AJ 3 £780,167
SW1V 4AL 11 £1,703,111
SW1V 4AN 3 £298,538
SW1V 4AQ 13 £1,403,475
SW1V 4AW 10 £445,705
SW1V 4BB 6 £187,011
SW1V 4BJ 1 £2,371,697
SW1V 4BL 11 £466,712
SW1V 4BN 21 £712,559
SW1V 4BP 5 £355,566
SW1V 4BT 6 £698,741
SW1V 4BY 1 £191,039
SW1V 4DA 35 £561,381
SW1V 4DB 72 £563,502
SW1V 4DD 1 £227,741
SW1V 4DE 1 £811,100
SW1V 4DF 20 £668,029
SW1V 4DG 16 £705,294
SW1V 4DJ 7 £590,327
SW1V 4DX 1 £2,446,997
SW1V 4DY 4 £799,543
SW1V 4DZ 20 £659,575
SW1V 4EA 24 £473,018
SW1V 4EB 21 £584,075
SW1V 4ED 1 £567,465
SW1V 4EE 12 £496,618
SW1V 4EF 21 £542,058
SW1V 4EG 3 £557,701
SW1V 4EH 9 £837,649
SW1V 4EQ 22 £491,060
SW1V 4ER 5 £1,041,752
SW1V 4ES 10 £1,433,437
SW1V 4ET 9 £413,027
SW1V 4EU 14 £884,209
SW1V 4EX 20 £1,350,214
SW1V 4EY 4 £976,623
SW1V 4EZ 11 £521,609
SW1V 4HA 11 £1,308,727
SW1V 4HB 1 £300,863
SW1V 4HD 3 £701,651
SW1V 4HE 25 £511,793
SW1V 4HF 17 £750,301
SW1V 4HH 39 £669,465
SW1V 4HP 1 £625,168
SW1V 4HR 6 £1,032,790
SW1V 4HS 2 £701,038
SW1V 4HT 11 £453,024
SW1V 4JA 3 £622,245
SW1V 4JD 16 £546,292
SW1V 4JF 10 £242,631
SW1V 4JG 4 £401,987
SW1V 4JN 8 £468,340
SW1V 4JP 3 £316,643
SW1V 4JQ 3 £390,280
SW1V 4JR 2 £427,129
SW1V 4JS 5 £394,000
SW1V 4JT 8 £621,544
SW1V 4JU 20 £894,963
SW1V 4JW 5 £381,297
SW1V 4JX 7 £780,675
SW1V 4JY 7 £481,738
SW1V 4JZ 33 £478,703
SW1V 4LA 10 £544,915
SW1V 4LB 5 £2,066,448
SW1V 4LP 6 £280,681
SW1V 4LR 13 £345,949
SW1V 4LS 18 £881,178
SW1V 4LT 8 £796,040
SW1V 4LU 6 £713,766
SW1V 4LX 6 £883,554
SW1V 4LY 8 £626,534
SW1V 4LZ 11 £1,093,025
SW1V 4NB 6 £508,622
SW1V 4ND 11 £430,958
SW1V 4NE 9 £1,156,502
SW1V 4NF 11 £812,346
SW1V 4NH 22 £677,885
SW1V 4NU 18 £790,304
SW1V 4NX 11 £904,688
SW1V 4NY 8 £723,538
SW1V 4NZ 9 £527,504
SW1V 4PA 11 £710,811
SW1V 4PB 7 £808,625
SW1V 4PE 7 £362,384
SW1V 4PF 12 £762,051
SW1V 4PG 13 £512,540
SW1V 4PP 1 £865,000
SW1V 4PQ 10 £482,611
SW1V 4PR 14 £1,813,441
SW1V 4PS 17 £1,392,330
SW1V 4PY 20 £675,881
SW1V 4QA 28 £641,211
SW1V 4QB 5 £738,632
SW1V 4QE 17 £737,560
SW1V 4QF 25 £767,876
SW1V 4QG 12 £834,584
SW1V 4QH 10 £1,976,847
SW1V 4QJ 5 £362,200
SW1V 4QQ 20 £670,417
SW1V 4QS 1 £823,373
SW1V 4QZ 1 £895,555
SW1V 4RA 1 £906,535
SW1V 4RB 4 £716,028
SW1V 4RD 2 £1,640,264
SW1V 4RE 2 £1,670,240
SW1V 4RF 3 £2,102,963
SW1V 4RG 7 £1,609,691
SW1V 4RH 5 £2,135,512
SW1V 4RJ 4 £2,519,931
SW1V 4RL 11 £625,832
SW1V 4RN 3 £503,152
SW1V 4RQ 1 £1,176,638
SW1V 4RR 9 £623,603
SW1V 4RW 5 £575,005
SW1V 4RZ 1 £3,408,008